Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt: juni 2024

Identiteit van de ondernemer

Mirjam Molenbeek, gevestigd op:
Koppelstokstraat 148
2583 CH Den Haag

E-mail: info@mirjammolenbeek.nl

KvK: 74369148
Btw: NL002026736B08

Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en andere rechtshandelingen.

Door het boeken van Online Breilessen voor Beginners of het afsluiten van een lidmaatschap op de Online Brei Campus, of het kopen van een breipatroon of cadeaubon, gaat u akkoord met deze voorwaarden.

Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk met MirjamMolenbeek zijn overeengekomen, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

MirjamMolenbeek behoudt zich te allen tijde het recht om de voorwaarden en de inhoud van de website te wijzigen en/ of aan te vullen. In het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

Prijzen

De genoemde prijzen voor de aangeboden diensten zijn in Euro's. Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW.

Kies je voor een abonnement op de Campus, dan blijf je altijd de prijs betalen waarvoor je bent ingestapt (eventuele eenmalige kortingscodes uitgezonderd), zo lang je niet tussentijds opzegt. Zeg je je abonnement op en stap je later weer in, dan betaal je op dat moment de dan geldende prijs.

Aansprakelijkheid

Voor de gevolgen van typ- en zetfouten kan MirjamMolenbeek geen aansprakelijkheid nemen. Dit geldt eveneens voor eventuele programmeerfouten op de website.

Nieuwsbrief
Je kunt je inschrijven op de nieuwsbrief van MirjamMolenbeek. Wanneer je de nieuwsbrief niet (meer) wilt ontvangen, kun je de link onderin de nieuwsbrief volgen en je afmelden.

Online Breilessen en Online Brei Campus

Inschrijven & Betalen

Inschrijven voor Online Breilessen en de Online Brei Campus loopt via een betaallink. Voor de Online Breilessen betaal je meteen het volledige bedrag. Voor de Online Brei Campus abonnementen (half jaar/jaar) is er ook een optie om per maand te betalen (cadeau abonnementen uitgezonderd). Na betaling ontvang je binnen enkele minuten een bevestiging en de inlogcodes voor de Online Leeromgeving.

Bij de halfjaar- en jaarabonnementen op de Online Brei Campus kun je kiezen voor betaling per maand; kies je deze optie, dan ben je je ervan bewust dat je een betaling voor minimaal een halfjaar (bij keuze halfjaarabonnement) of jaar (bij een jaarabonnement) aan gaat. Je kunt dus niet eerder opzeggen of je maandbetaling stop zetten. Is het (half)jaar voorbij, dan kun je vanaf dat moment maandelijks opzeggen.

Bij de Online Breilessen voor Beginners Inclusief Materiaal ontvang je een pakket met inhoud, zoals vermeld op de informatie-pagina. Dit pakket wordt binnen 3 werkdagen verzonden (tenzij anders vermeld op de info pagina) via PostNL. De verzendkosten zitten bij het bedrag van de kosten voor de breilessen inbegrepen. Voor eventuele belasting-of douane kosten (voor landen buiten de EU) is de koper zelf aansprakelijk.

De Online Breilessen en het abonnement op de Campus gaan direct na aanschaf van start en de aanschaf kan dan ook niet teruggedraaid worden. Met het akkoord gaan met de algemene voorwaarden bij het aanschaffen van een digitaal product, zie je af van je herroepingsrecht. Uiteraard kun je het Campus abonnement opzeggen volgens onderstaande voorwaarden.

Opzeggen lidmaatschap Online Brei Campus

Lid worden van de Online Brei Campus gaat via automatische machtiging. Je abonnement wordt verlengd zo lang je niet opzegt. Opzeggen, of je abonnementsvorm wijzigen, kan tot 2 weken voor de verlengdatum (= 3, 6 of 12 maanden na aanschaf van je abonnement, afhankelijk van de abonnementsvorm die je hebt gekozen). Je dient je abonnement op te zeggen (of te wijzigen) via support@mirjammolenbeek.nl. Je behoudt toegang tot de Campus tot de afloopdatum. Zeg je niet tijdig op, dan zal het bedrag voor verlenging automatisch worden afgeschreven; dit kan niet worden teruggedraaid.

Heb je gekozen voor een (half)jaarabonnement met betaling per maand en is het (half)jaar voorbij? Dan kun je het abonnement door laten lopen en vanaf dat moment kun je maandelijks opzeggen (je dient dan uiterlijk 1 week voor het ingaan van de nieuwe maand een opzegging te mailen).

Als extra service ontvang je altijd 4 weken voor de verlengdatum van je Campus abonnement  een herinnering, zodat je nog ruim de tijd hebt om op te zeggen, mocht je dat willen. Ook kan je er op dit moment voor kiezen om je abonnementsvorm te wijzigen door een mail te sturen naar support@mirjammolenbeek.nl Let op: het blijft je eigen verantwoordelijkheid om tijdig op te zeggen. Wanneer je de herinneringsmail niet hebt ontvangen of over het hoofd hebt gezien, en je abonnement daardoor te laat hebt opgezegd, is dat geen geldige reden om een verlenging terug te draaien en/of je geld terug te vorderen.

Een uitzondering hierop vormt het Cadeau Abonnement. Deze stopt automatisch en hoef je niet op te zeggen. Degene die het abonnement als cadeau heeft ontvangen, zal wel de mogelijkheid aangeboden worden (tegen de tijd dat het abonnement af loopt) het cadeau abonnement in een standaard abonnement om te zetten.

Een cadeau abonnement kan na aanschaf ingaan op een datum naar keuze. Deze datum dient wel binnen een maand na aankoop in te gaan. Schaf je bv op 1 mei een cadeau abonnement aan, dan dien je deze vòòr 1 juni in te laten gaan.

Maandabonnement (niet meer uitgegeven vanaf 31 maart 2023):
Ben je lid van de campus en betaal je per maand? Dan is het belangrijk dat je uiterlijk 1 week voorafgaand aan de start van een nieuwe maand opzegt. Heb jij je bijvoorbeeld op 7 mei aangemeld? Dan start de nieuwe maand voor jou op 7 juni. Zeg daarom uiterlijk 1 juni op. Bij een maandabonnement ontvang je geen herinneringsmail dat de verlenging eraan komt.

De Online Breilessen voor Beginners vormen een apart onderdeel binnen de Online Leeromgeving. Je behoudt, na betaling, voor altijd toegang en hoeft hierin dus niks op te zeggen.

Materialen Online Breilessen

Bij Online Breilessen Inclusief Materiaal zijn de materialen bij het lesgeld inbegrepen. Welke materialen dit zijn, staat duidelijk aangegeven in de omschrijving. Deze materialen kun je niet ruilen/terug sturen.

Kortingscodes

Kortingscodes voor de Online Brei Campus zijn alleen geldig wanneer je ervoor kiest het abonnementsgeld in een keer te betalen en niet wanneer je kiest voor maandbetaling (tenzij duidelijk anders vermeld). Kortingscodes zijn eenmalig (tenzij anders vermeld).

Storneringen/ In gebreke blijven bij betaling

Indien de consument niet tijdig aan zijn/haar betalingsverplichting(en) voldoet (of deze zelf storneert/terugboekt), is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

Is een automatische incasso volgens de consument onterecht afgeschreven, of is er een betaalprobleem, neem dan contact op met support@mirjammolenbeek.nl om een passende oplossing te zoeken (en hogere kosten te voorkomen).

Breipatronen

Wanneer je een breipatroon aanschaft, krijg je direct een link naar het PDF-patroon. Breipatronen kun je niet ruilen of retourneren. Met het akkoord gaan met de algemene voorwaarden bij het aanschaffen van een digitaal product, zie je af van je herroepingsrecht.

Bij het aanschaffen van een gratis breipatroon, kom je automatisch op de nieuwsbrieflijst van MirjamMolenbeek terecht. Via de nieuwsbrief kun je je desgewenst te allen tijde weer uitschrijven.

Cadeaubonnen

Bij het aanschaffen van een cadeaubon, ontvang je binnen enkele minuten een mail met daarin een code waarvan de waarde gelijk staat aan de gekochte bon. Wanneer de cadeaubon wordt gebruikt, dient de waarde van de cadeaubon in één keer te worden besteed. De bon is niet inwisselbaar voor geld. Een cadeaubon blijft geldig zo lang deze niet is ingewisseld. Een eenmaal aangeschafte cadeaubon kan niet worden geretourneerd.

MirjamMolenbeek Coaching

Voor een los coachingsgesprek plannen we een tijdstip; na het gesprek ontvang je een betaallink of factuur (spreken we af in het gesprek) om de kosten te voldoen. Voor een coachingstraject stellen we een apart document op met afspraken; dit document ontvang je aan de start van het traject. Het traject start zodra je akkoord bent gegaan met de afspraken zoals die op papier zijn gezet. Alle huidige prijzen en de omschrijving van wat je tijdens een gesprek en/of traject kan verwachten, vind je op deze pagina.

Klachten

Wanneer iets niet naar wens verloopt, neem dan te allen tijde contact op met MirjamMolenbeek via info@mirjammolenbeek.nl In onderling overleg zal gezocht worden naar een passende oplossing.

Scroll naar boven